Σύνδεση

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Έκδοση δελτίου υγείας

Αθλητές - Αθλήτριες που θα διαγωνίζονται στους αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας πρέπει να είναι κάτοχοι Δελτίου Υγείας.

1. Διαδικασία Έκδοσης Δελτίου Υγείας:

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την έκδοση του Δ.Υ. έχει τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΑ ημερομηνίας 28/02/2012, μετά από εισήγηση της Επιτροπής ΑΣΥΑ.

Αναθεωρημένες απαιτήσεις για την έκδοση Δελτίου Υγείας ( βλέπε βοηθητικό «Πίνακα Απαιτήσεων» πιο πάνω )

Παιδιά μέχρι 12 ετών (Ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 •     Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 •     Καρδιογράφημα
 •     Ομάδα Αίματος
 •     Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 •     1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)

Μέχρι 32 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 •     Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 •     Καρδιογράφημα
 •     Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 •     Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 •     Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 •     1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)

32-35 ετών

 • Ισχύουν τα ίδια με τα άτομα μέχρι 32 ετών
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν ΜΟΝΟ καρδιογράφημα, το Δ.Υ. θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν το 35ο έτος ηλικίας τους
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν τεστ κόπωσης (stress test), το Δ.Υ. θα ισχύει κανονικά για 3 χρόνια

Άνω των 35 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 2 χρόνια)

 •     Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 •     Δοκιμασία Κόπωσης (stress test)
 •     Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 •     Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 •     Ακτινογραφία Θώρακα (ισχύει μόνο για την πρώτη αίτηση που θα υποβληθεί μετά τις 28/02/2012)
 •     Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 •     1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)


*Σημειώνεται ότι σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις διαγνωστεί φύσημα καρδίας από την κλινική εξέταση, θα απαιτείται η προσκόμιση υπερηχο-καρδιογραφήματος (echocardiogram) , ανεξαρτήτου ηλικίας.

2. Διευκρινήσεις:

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίνονται στα γραφεία του ΑΣΥΑ στις εγκαταστάσεις του ΚΟΑ στην Έγκωμη Δια Χειρώς, ή να αποστέλλονται με ταχυδρομείο / Courier στον ΚΟΑ / ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τονίζεται, ότι οι υπό αναφορά μειώσεις στις απαραίτητες απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ΔΕΝ σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μειώνεται ο ιατρικός έλεγχος εκ μέρος του εξετάζοντος ιατρού. Επομένως, δίνονται αυστηρές οδηγίες προς τους εξετάζοντες ιατρούς όπως απαιτήσουν συμπληρωματικές εξετάσεις (όπως αναλύσεις αίματος (σάκχαρο, χοληστερίνη, Τ.Κ.Ε. κτλ), αναλύσεις ούρων, υπερηχο-καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακα) στις περιπτώσεις όπου συνιστάται επί κλινικών ενδείξεων. Η ιατροί της «Ομάδας Αξιολόγησης Δ.Υ» του ΑΣΥΑ έχουν το δικαίωμα να παραπέμψουν κάποιο αθλητή σε περαιτέρω παρακλινικές εξετάσεις, όταν αυτοί κρίνουν ότι συνιστάται επί ιατρικών ενδείξεων.

Στην περίπτωση που οτιδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις δεν επισυνάπτεται (ή δεν είναι συμπληρωμένο σωστά), ο φάκελος δεν θα ακολουθεί την διαδικασία μηχανογράφησης και θα επιστρέφεται πίσω στον αποστολέα με οδηγίες διόρθωσης. Όταν ο φάκελος επιστραφεί πίσω στα γραφεία του Οργανισμού διορθωμένος, ΔΕΝ θα τυγχάνει οποιασδήποτε προτεραιότητας.

Οι ειδικότητες των ιατρών που δύναται να εξετάζουν και να συμπληρώνουν το Έντυπο ΑΣΥΑ είναι: καρδιολόγος, παθολόγος, παιδίατρος και ειδικότητες παθολογίας όπως γενικός ιατρός, αναισθησιολόγος, πνευμονολόγος, ειδικός φυσίατρος κ.α

Το Έντυπο ΑΣΥΑ, καθώς και οποιεσδήποτε συνημμένες ιατρικές εξετάσεις (αναλύσεις, καρδιογράφημα, τεστ κόπωσης) δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των έξι μηνών για να γίνονται αποδεκτά. Η ακτινογραφία θώρακα δεν πρέπει να είναι παλαιότερη του ενός έτους για να γίνει αποδεκτή.

Ιατρικά Κέντρα - Ιατρικές Μονάδες:

Ο Οργανισμός με βάση τις ανάγκες του ΑΣΥΑ, λειτουργεί ιατρικά Κέντρα και κινητές ή ακίνητες ιατρικές μονάδες με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του ΑΣΥΑ και εξυπηρέτηση των αθλούμενων. Τα καρδιογραφήματα, παρέχονται δωρεάν στους αθλητές και γίνονται στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) στο πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, κάθε Τετάρτη από τις 3 μ.μ. – 7 μ.μ. (ανοικτό ΚΑΙ την Τρίτη κατά την περίοδο Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος τις ίδιες ώρες – βλέπετε σχετικές ανακοινώσεις)

3. Χρονική περίοδος έκδοσης των Δελτίων Υγείας

Τα Δελτία Υγείας θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά από είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από την ημέρα κατάθεσης τους στον Οργανισμό (αυτό κυμαίνεται ανάλογα με την περίοδο και τον φόρτο εργασίας). Η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται αυστηρά και καμία παρέμβαση δεν θα γίνεται αποδεχτή.

Όπως έχει κοινοποιηθεί και παλαιότερα τα σχετικά ευρήματα πρέπει να φθάνουν στα γραφεία του Οργανισμού και στο τμήμα ΑΣΥΑ ένα μήνα πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων. Επίσης προτρέπονται τα σωματεία να ελέγχουν τακτικά τα δελτία υγείας των αθλητών τους έτσι ώστε να προλαβαίνουν τυχόν λήξη τους.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζητά από όλες τις Ομοσπονδίες όπως ειδοποιήσουν έγκαιρα όλα τα σωματεία τους για την σχετική εγκύκλιο ούτως ώστε ο κάθε αθλητής να έχει το Δελτίο Υγείας πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή του στις διάφορες αθλητικές διοργανώσεις. Η ευθύνη για τυχόν μη έγκαιρη κατάθεση των δελτίων υγείας στον Οργανισμό βαραίνει τα ίδια τα σωματεία και τις οικίες Ομοσπονδίες.

Επικοινωνία:

    Γραφείο ΑΣΥΑ – Δελτία Υγείας: Μαίρη Πολυκάρπου 22897120 | Μαρία Νικολαϊδη 22897121
    Ιατρική Μονάδα Δωρεάν Καρδιογραφημάτων:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο ΑΣΥΑ – Δελτία Υγείας, ή στο τηλ. 22897201, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Χωρίς την σημαντική βοήθεια των χορηγών δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία αλλά και η διατήρηση της Ομάδας και Ακαδημίας ΕΛΙΤ.